De ontwikkeling van software staat nooit stil. Door wijzigingen in de wet of door andere externe factoren moet software noodgedwongen worden aangepast, denk bijvoorbeeld maar aan de millenniumovergang, de verhoging van de BTW en de invoering van de euro. Al deze wijzigingen in de maatschappij zorgen ervoor dat software steeds in ontwikkeling blijft. Basissoftware is altijd zeer actief met het traceren van maatschappelijke invloeden op de software, hierdoor zijn wij altijd ruim op tijd met de benodigde updates voor de software zodat u hier geen omkijken naar heeft.

Niet alleen noodgedwongen wijzigingen zorgen ervoor dat software regelmatig moet worden geüpdate, ook het toevoegen van functionaliteit zorgt ervoor dat de software die u gebruikt steeds weer wordt verbeterd en aangepast aan de wensen en eisen die dan worden gesteld aan de software.


Houders van een servicecontract krijgen altijd gratis de nieuwste updates van de software beschikbaar gesteld, hierdoor werkt u altijd met het beste product en benut u alles wat de software u te bieden heeft. Indien u beschikt over een Internet verbinding kunt u deze updates snel en probleemloos downloaden van onze website, zo beschikt u nog sneller over nieuwe updates op de software.


Basissoftware biedt een unieke manier om verenigingen te betrekken bij de ontwikkeling van de software. Op onze website kunnen verenigingen suggesties en wensen melden m.b.t. nieuwe functionaliteit die men in een volgende versie zou willen zien. Alle meldingen worden doorgelicht en afgewogen of de gewenste functionaliteit een verbetering voor alle verenigingen is

Met een service contract heeft u recht op onbeperkte ondersteuning via email. Al uw vragen over de programma’s die Basissoftware biedt kunt u op onze website stellen, u krijgt dan een adequaat antwoord terug binnen een acceptabele tijd. De support engineers die uw vraag in behandeling nemen hebben allen diepgaande kennis van de software en kunnen u op elk gebied een oplossing bieden. Door uw klantnummer en uw naam te vermelden kunnen wij u nog beter van dienst zijn, omdat wij een historie bijhouden en uw persoonlijke situatie kennen, bij ons bent u geen nummer.


Ook bieden wij telefonische ondersteuning op een vaste dag in de week. Veel verenigingen steunen op vrijwilligers die vaak naast hun werk in de avonduren werken. Daarom biedt Basis Software de mogelijkheid om ook in de avonduren technische ondersteuning te verlenen.

De prijs van een servicecontract is € 99,- Euro per jaar.


Indien u gebruik wenst te maken van andere diensten van Basis Software zoals consultancy, ondersteuning voor het inrichten van uw systeem of ondersteuning bij conversietrajecten dan vallen deze kosten niet binnen het servicecontact. U krijgt hiervoor een afzonderlijke factuur. Het uurtarief voor deze werkzaamheden is € 60,- per uur. Eventuele reiskosten en voorrijdkosten worden ook apart aan u doorberekend

Servicecontracten worden aangegaan voor een periode van telkens één jaar, gerekend vanaf de aanschafdatum, tenzij er een andere termijn is overeengekomen tussen de betrokken partijen. Aan het einde van de contractperiode wordt het contract onder dezelfde voorwaarden stilzwijgend verlengd voor telkenmale één jaar, tenzij één der partijen, twee maanden voor afloop van de lopende termijn, het contract schriftelijk heeft opgezegd.


Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

Support en service zijn erg belangrijk. Een service contract zorgt ervoor dat u altijd een uitweg heeft bij problemen. De informatie die in uw administratie wordt onderhouden is van groot belang voor uw vereniging en daarom willen wij u alle ondersteuning bieden om deze informatie veilig en eenvoudig te gebruiken.

Software en Service contract Servicecontract Altijd de laatste versie van de software U bepaalt mede hoe de software zich ontwikkelt Onbeperkt support - U staat er nooit meer alleen voor Kosten van een servicecontract Voorwaarden voor een servicecontract Home